CATE-Pro

CATE-Pro vänder sig till företag som vill öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till ESS och MAX IV.

Deltagande företag får arbeta med prototyptillverkning av komponenter, bland annat i ren koppar (se bild), under ledning av forskare på kompetenscentret ProMatEn vid LTH på Lunds Universitet.

Projektet initierar samarbeten mellan dig som företagare, och forskare verksamma inom ProMatEn. Du får en utökad kontakt med forskare på ESS och MAX IV, och möjlighet till stöd och hjälp av experter inom olika områden relaterade till forskningsanläggningarna.

Projektet är delfinansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Lunds universitet, Region Skåne, IUC Syd och ESS är medfinansiärer. Region Blekinge är en stödjande part. Projektet vänder sig till tillverkningsföretag i regionerna Skåne och Blekinge.

Kontakt: Mike Olsson, Industriell Produktion på LTH,
046-222 43 82, mike.olsson@iprod.lth.se