XFEL

Plats

Hamburg, Tyskland

Hemsida

Att göra affärer

Direkt till upphandlingar

Upphandlingar XFEL

Om anläggningen

XFEL kan ta bilder av en nanovärld och se vad som händer inne i en planet.

Europeiska XFEL är en forskningsanläggning som började byggas utanför Hamburg 2009. Anläggningen togs i drift 2017 och den kommer att användas för att generera extremt intensiva röntgenstrålar. Det ultrakorta ljuset blinkar 27 000 gånger per sekund och lyser en miljard gånger starkare än de starkaste synkrotronljusanläggningarna.

Här kan forskare kartlägga atomerna i virus och cellernas molekylära sammansättning, vilket utgör en viktig grund för framtida läkemedel. Det blir också möjligt att ta tredimensionella bilder av en nanovärld och filma kemiska reaktioner och processer, till exempel de som förekommer djupt inne i planeter.

Anläggningen är mer än tre kilometer lång. Acceleratorn börjar vid DESY-anläggningen och sträcker sig till stadsdelen Schenefeld.

XFEL styrs av ett råd – European XFEL Council – med ansvar för strategiska, vetenskapliga och finansiella beslut. Rådet består av två representanter från respektive partnernation. Rådet styr genom 6 kommittéer.

Upphandlingar läggs ut på XFELs hemsida.