Om anläggningen

Max IV är en svensk nationell synkrotronljusanläggning som är världens ljusstarkaste. Anläggningen ligger i Lund och tillhör Lunds universitet.

Laboratoriet kommer att vara fullt utbyggt 2026 och väntas då årligen ha 3000 användare från hela världen. Forskning kommer bland annat att bedrivas inom fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskaper. MAX-lab startade vid Lunds universitet 1986 och har sedan dess expanderat. Öppnandet av den andra acceleratorringen Max II utgjorde 1996 en viktig punkt i laboratoriets historia.2009 beslutade Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Region Skåne och Vinnova att de kommer att bekosta bygget av Max IV, vilket är en helt ny och betydligt större anläggning. Bygget påbörjades 2010 och Max IV invigdes den 21 juni 2016.

Det nuvarande laboratoriet har två lagringsringar för elektroner på respektive 1,5 och 3 GeV, en linjäraccelerator samt en kortpulsfacilitet. I linjäracceleratorn produceras och accelereras de elektroner som sedan lagras i lagringsringarna. Elektronerna i lagringsringarna producerar synkrotronljus som används vid experiment och mätningar bland annat inom de ovan nämnda vetenskapsfälten.

För aktuella upphandlingar, besök Max IV.