Om anläggningen

ITER är ett av världens största forskningsprojekt och syftar till att demonstrera fusionsenergi som en tekniskt möjlig framtida energikälla. Det är en forskningsanläggning där världens ledande nationer går samman för att utveckla framtidens energiförsörjning i ett av de största och mest generösa projekten någonsin. EU är den viktigaste finansiären och står för nästan 50% av budgeten medan. Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ryssland och USA delar på resterande kostnader.

Anläggningen ligger i Cadarache i södra Frankrike och investeringarna beräknas uppgå till 18 miljarder euro. Första steget har man benämnt ITER Tokamak, en mycket stor reaktorinstallation för att innesluta magneterna och åstadkomma fusion, samma process som sker i solen. Kärnan i reaktorn kommer att bli tio gånger varmare än solen. För byggandet av denna krävs mer än tio miljoner delar och konstruktionen väger mer än tre Eiffeltorn. Värdlandet Frankrike har satsat mycket på ITER och företag i regionen i södra Frankrike har i inledningsskedet tagit hem en stor del av beställningarna. Dock börjar fler och fler beställningar landa i andra europeiska länder, och länder som Italien, Spanien, Tyskland, Grekland, Danmark med flera, har tagit hem allt fler order.

Större delen av EUs bidrag levereras in-kind, dvs. som varor och tjänster från europeiska företag. Dessa kontrakt upphandlas via EU:s upphandlingskontor för ITER, Fusion For Energy (F4E) i Barcelona. Man räknar med att kontrakt för 23 miljarder kronor kommer att upphandlas i Europa fram till 2020. Här har Sverige varit mycket underrepresenterat. Endast Studsvik, Sandvik och ett par mindre företag har hittills levererat och haft samarbete med F4E och ITER, trots att Sverige med sin långa historia inom anläggningskonstruktion – som kärnkraftverk – har potential och kompetens att delta i mycket högre utsträckning. KTH, Chalmers och Uppsala universitet är engagerade i forskning.

ITER planeras ha sitt första plasma 2025 och forskningsprogrammet kommer att vara fullt igång några år senare. En stor del av bidragen kommer via in-kindleveranser. En speciell avdelning hanterar upphandlingar.

Filmer

ITER—the energy of the future

The ITER Vacuum Vessel - Where the Fusion Reaction Unfolds

ITER by drone - February 2019