ILL

Plats

Grenoble, Frankrike

Hemsida

Att göra affärer

Om anläggningen

Världsledande forskningscentrum inom neurovetenskap.

Här bedrivs forskning inom partikelfysik, kemi, biologi, kärnfysik och materialforskning. ILL har 490 personer anställda. Därutöver besöks anläggningen varje år av drygt 1500 forskare från mer än 40 länder som genomför fler än 800 experiment. Budgeten för 2012 uppgick till 106 miljoner euro, motsvarande 950 miljoner kronor. En nyligen genomförd uppgradering, The Millennium Programme, omfattade anskaffning av ytterligare 11 nya eller uppgraderade instrument.

ILL har 12 medlemsländer

ILL styrs och leds av Frankrike, Tyskland och Storbritannien som ursprungligen grundade anläggningen. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med de 12 medlemsländerna Spanien, Schweiz, Österrike, Italien, Tjeckien, Sverige, Ungern, Belgien, Slovakien, Polen, Indien och Danmark. Sverige är representerad genom Vetenskapsrådet.

Inköp för 27 miljoner euro

ILL ́s inköp av varor och tjänster uppgick 2012 till 27 miljoner euro.

Inköpen gjordes från följande länder, där procentsatsen visar respektive lands procentuella del av inköpen: Frankrike 40%, Tyskland 10%, Storbritannien 3%, Medlemsländerna (bland dem Sverige) 6% och övriga 41%. Bidragen från medlemsländerna uppgick 2012 till sammanlagt 19,1 miljoner euro. Sveriges bidrag kan beräknas till minst en 1/12-del, motsvarande ett årligt driftbidrag i storleksordningen 14-20 miljoner kronor.

För mer info, besök hemsidan för ILL.