ESS

Plats

Lund, Sverige

Hemsida

Att göra affärer

Direkt till upphandlingar

Lösenord krävs

Om anläggningen

ESS kommer att bli en neutronforskningsanläggning och den byggs i Lund. Projektet är ett samarbete mellan 17 europeiska länder, med en budget för byggprojektet på närmare 2 miljarder euro och en driftkostnad på 140 miljoner euro per år. Anläggningen blir en användaranläggning, dit forskare kommer att kunna åka för att genomföra experiment.

Anläggningen blir en användaranläggning, dit forskare kommer att kunna åka för att genomföra experiment. Acceleratorn kommer att bli 30 gånger kraftfullare än den starkaste som för närvarande är i drift. Forskningen kommer att täcka ett stort antal olika områden, exempelvis materialteknik, biologi och livsmedel.

Anläggningen kommer, enligt den ursprungliga tidplanen, att tas i drift för de första experimenten 2019 och de första gästforskarna kommer att komma till anläggningen 2022. Det finns dock en risk att tidplanen förskjuts. Vissa av byggnaderna är färdiga och under sommaren 2017 har in-kindleveranserna till acceleratorn kommit igång. En stor del av utrustningen tillhandahålls genom in-kindbidrag från medlemsländerna, medan byggprojektet och vissa andra delar har handlats upp kontant. Under de närmaste åren kommer en allt större del av upphandlingarna att ske lokalt och under driftsfasen kommer, enligt erfarenhet, större delen av behoven att handlas upp inom en radie av 20 mil från anläggningen.

Företag med intresse för att göra affärer med ESS ska registrera sin profil i ESS databas.