CERN

Plats

Genève, på gränsen Schweiz/Frankrike

Hemsida

Att göra affärer med Cern

Direkt till upphandlingar

Upphandlingar CERN

Om anläggningen

CERN grundades 1954. Namnet CERN utgör förkortningen för det franska ”Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”. Vid anläggningen studeras de grundläggande partiklarna i vårt universum. I acceleratorn, som kallas för Large Hadron Collider (LHC) kolliderar partiklarna med varandra vid en hastighet nära ljusets. Kollisionerna ger insikter i naturlagarna på subatomär nivå.

CERN sysselsätter drygt 2 500 personer. Mer än 10 000 gästforskare från över 113 länder, och mer än hälften av världens partikelfysiker deltar i forskning vid CERN. Mer än 600 forskningsinstitut och universitet runt om i världen använder CERN i sin forskning.

Forskare vid CERN har stått för en rad vetenskapliga genombrott, bland annat har man där identifierat ”Higgs-partikeln” och det var också vid CERN som forskaren Tim Berners-Lee utvecklade world-wide-web, en viktig del av tekniken bakom Internet.

Sveriges bidrag till CERN uppgick 2016 till 273 MSEK, vilket motsvarade 2,78 % av bidragen. Detta bidrag ger svenska företag rätt att få en lika stor andel av CERNs inköp. Avsikten är att alla länder som bidrar till CERN ska få tillbaka i form av inköp från anläggningen i en grad som motsvarar bidragsandelen. Beställningarna tilldelas den leverantör som erbjuder bäst värde för insatserna, men målet är att utfallet av upphandlingarna ska fördelas rättvist. Sverige är för närvarande klassat som ”very poorly balanced country”, eftersom vi under 2015 endast fick hem 25 % av den volym vi har rätt till, d.v.s. 0,7 % av de totala inköpen. Big Science Sweden har som mål att öka denna industriretur vid CERN och de övriga anläggningarna som medfinansieras av Sverige.

CERN använder sig av en upphandlingsprocess i två steg där de först genomför en Market Survey av vilka företag som kan leverera inom ett visst område. I denna MS utser CERN de företag som sedan bjuds in att lämna anbud. Företag som inte lämnat svar på MS och bjudits in att lämna anbud kan inte delta i upphandlingen. Vänd dig till Big Science Sweden för information om hur du får ta del av Market Surveys inom ditt område.