Big Science Academy

Big Science Sweden erbjuder utbildningar, seminarier, workshops etc, för att du som leverantör ska kunna höja din kompetens och öka ditt företags möjligheter att göra affärer med forskningsanläggningarna.

Vi har till exempel arrangerat utbildning inom Upphandling, Ultra High Vaccum, Acceleratorteknik och RF-teknologi. Vi för hela tiden en dialog med leverantörsföretag och med forskningsanläggningar, för att matcha utbildningar mot både anläggningarnas och företagens behov.

Förutom att delta i utbildningar kan du hämta mycket ny kunskap i teknikworkshops, seminarier, konferenser och i våra återkommande morgonmöten, Big Science Morning. Du får lyssna på experter, men också diskutera och dela erfarenheter med andra företag. Ett bra nätverk betyder mycket för möjligheter att hitta samverkansparter, till exempel inför ett anbud.

Tveka inte att ta kontakt med oss och berätta om dina behov och om uppslag till nya utbildningar, workshops eller andra aktiviteter. Bevaka vårt kalendarium för kommande arrangemang.

RISE kursdagar 2020

Big Science Swedens medlemsföretag får reducerat pris med tio procent (gäller ej kurser i digitalisering). För kursprogram år 2020 se här.