Att hitta upphandlingar

Här är en lista över ett antal anläggningars upphandlingssidor. Är du intresserad av andra anläggningar, kontakta oss.

ESS

MAX IV

CERN

ESO

ITER/Fusion For Energy (F4E)

EISCAT