Big Science Sweden ger dig rätt kontakter för nya affärer

Bli medlemsföretag och se till att forskningsanläggningarna hittar ditt företag i vår sökbara databas och i katalogen The Swedish Guide. Ett medlemskap i Big Science Sweden är en kvalitetsstämpel för anläggningarna.

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad om forskningsanläggningarnas behov och deras upphandlingar, att matcha ditt företags kunskaper och leveransförmåga mot anläggningarnas krav, och att knyta ihop dig med de rätta nyckelpersonerna på anläggningen. Du får en personlig Big Science-kontakt hos oss, som hör av sig till dig med aktuella strategiska affärer som passar din verksamhet.

Använd möjligheten att kostnadsfritt bli medlem i vårt nätverk av svenska tekniska företag som riktar sig mot Big Science.

Välkommen på våra arrangemang

Du får också tillgång till alla våra arrangemang – utbildningar, seminarier, konferenser, studieresor, deltagande vid stora mässor. Och inte minst blir du del av ett intressant nätverk med andra leverantörer. Ni utbyter erfarenheter och hittar samverkansparter för olika upphandlingar och projekt.

På våra frukostträffar, Big Science Morning, får du höra senaste nytt från anläggningarna och kan diskutera Big Science-marknaden med våra föreläsare, och med andra deltagande företag.

På våra frukostträffar, Big Science Morning, får du höra senaste nytt från anläggningarna och kan diskutera Big Science-marknaden med våra föreläsare, och med andra deltagande företag.

Vi tar med våra medlemsföretag till studiebesök på forskningsanläggningarna, i Sverige och Europa. Bild här från ITER. Du får möjlighet att presentera ditt företag och vi bokar in dig för personliga möten med nyckelpersoner på anläggningen.

Vi tar med våra medlemsföretag till studiebesök på forskningsanläggningarna, i Sverige och Europa. Bild här från ITER. Du får möjlighet att presentera ditt företag och vi bokar in dig för personliga möten med nyckelpersoner på anläggningen.

Här har Big Science Sweden rest ner till CERN med en stor grupp företag som under två dagar knöt mängder med nya kontakter och fick uppdaterad information om aktuella projekt och affärsmöjligheter.

Här har Big Science Sweden rest ner till CERN med en stor grupp företag som under två dagar knöt mängder med nya kontakter och fick uppdaterad information om aktuella projekt och affärsmöjligheter.

Vi åker regelbundet ut och besöker företag, ibland tillsammans med representanter från någon forskningsanläggning. Här på Liedholms Maskinfabrik, mekanisk leverantör inom bearbetning, ytbehandling, svetsning och montering.

Vi åker regelbundet ut och besöker företag, ibland tillsammans med representanter från någon forskningsanläggning. Här på Liedholms Maskinfabrik, mekanisk leverantör inom bearbetning, ytbehandling, svetsning och montering.

Workshops och konferenser där representanter från universitet och industri möts, är viktiga mötesplatser där vi diskuterar samarbeten och nya projekt. Bild från konferens på Lunds universitet. Anna Hall från Big Science Sweden håller i en gruppdiskussion.

Workshops och konferenser där representanter från universitet och industri möts, är viktiga mötesplatser där vi diskuterar samarbeten och nya projekt. Bild från konferens på Lunds universitet. Anna Hall från Big Science Sweden håller i en gruppdiskussion.