Specialdesign för forskningsmarknaden

Scanditronix

Scanditronix i Vislanda är en framstående leverantör till forskningsanläggningar över hela Europa. Företaget tillverkar magneter för partikelacceleratorer.

VD Mikael Vieweg: ”Man kan nog säga att vi skiljer oss från många företag eftersom våra magneter redan från start är designade för just forskningsmarknaden. Många företag utvecklar sina magneter mot andra branscher, innan de börjar fundera på att bli leverantör till forskningsanläggningarna.

En nöjd kund kommer tillbaka. Det är grunden till att anläggningar vänder sig direkt oss inför nya projekt och beställningar.

”Vår framgång bygger på förtroende. Vi kommer in tidigt i processen. Det blir ett samarbete där vi successivt kan anpassa och optimera designen efter diskussioner med beställaren. Avgörande är naturligtvis att vi levererar kvalitet, det är jätteviktigt, i alla led. Vi är en bra partner till vår kund, vi lyssnar, är transparenta och gör ett bra jobb. Men – vi jobbar i tuff konkurrens med andra, varje gång.”

Att svara på upphandlingar tar tid och kraft – även för ett företag som Scanditronix som är vana vid upphandlingar. ”Det gäller att ha rätt inställning och se det som att man jobbar tillsammans. Det är viktigt att ta olika kontakter och lära känna kunden. ”

Mikael Vieweg är angelägen om att lyfta fram att forskningsanläggningar utgör en stor och intressant marknad, även för mindre leverantörer. Är man legotillverkare och finns inom närområdet för en anläggning kan man bygga långsiktiga relationer och få leverera utan offentlig upphandling för de lite mindre uppdragen. Har man väl fått en bra relation kan det bli återkommande uppdrag, och man har goda möjligheter att få liknande uppdrag på andra forskningsanläggningar.

Scanditronix Magnet AB grundades 1980 och är specialiserade inom spol- och magnettillverkning till partikelacceleratorer. Företaget har 30 anställda, huvudsakligen ingenjörer, fysiker, montörer och tekniker. Tidigare ingick företaget i större koncerner men är sedan 2006 en egen enhet. Scanditronix har bl a levererat till följande forskningsanläggningar: CERN, PSI, DESY, SLAC, Fermilab, MAX IV, Daresbury, Rutherford, GANIL, INFN, TRIUMF.