Världsledande inom utveckling och produktion av pulsgeneratorer med höga effekter

ScandiNova

När ScandiNova, som i dag är världsledande inom utveckling och produktion av pulsgeneratorer med höga effekter. I dag har bolaget en nyckelfunktion inom röntgen, cancerbehandling och forskningsacceleratorer och har snart levererat 500 system till ett hundratal kunder över hela världen. En av dem är CERN i Genève.

– Den teknologi som vi har utvecklat ger bättre tillförlitlighet, bättre precision och bättre verkningsgrad än den tidigare tekniken som var baserad på elektronrör.

Forskningsanläggningarna var först skeptiska till tekniken eftersom andra aktörer tidigare försökt sig på en annan typ av halvledarteknik, men misslyckats.

Det var först när vi hade ett antal kundreferenser från de industri- och medicinteknikbolag som var först ut med att våga testa vår nya teknik, som vi kunde börja prata med CERN på allvar, berättar Mikael Lindholm, försäljningschef och en av grundarna till bolaget.

År 2008 kom den första beställningen från CERN, via ett samarbete med forskningsinstitutet CEA i Paris. Med det öppnades dörrarna till resten av forskarvärlden, som till exempel MAX IV i Sverige, MIT i USA, Tsinghua University i Asien och Australian Synchrotron i Australien.

Den här typen av samarbete kräver tålamod. Man måste sätta sig in i forskarnas värld och förstår de krav som finns på utrustningen när det till exempel gäller tillförlitlighet, pulsens kvalitet, strålning, vakuum, diagnostik, höga och låga temperaturer.

– Sedan starten har vi tagit in ordrar för en miljard kronor och den största delen står forskarlabben för.

Det som gör samarbetet unikt är att forskarna har större kunnande än vi om det kompletta acceleratorsystemet för sina applikationer. De har både höga prestandakrav och innovativa idéer när det gäller nya funktioner, vilket driver på och finansierar teknikutvecklingen hos oss. Det gynnar också våra andra kunder och ger oss ett försprång på marknaden.

Gång på gång har vi utmanat oss själva och utlovat ny prestanda som vi aldrig tidigare uppnått för att möta forskarnas behov och gjort specialanpassningar på våra maskiner. Varje gång har vi lyckats eller varit tillräckligt nära för att forskarna skall acceptera systemet. De har helt enkelt hjälpt oss att bli unika och vi har ackumulerat en enorm och extremt värdefull erfarenhetsdatabas.

– Utmaningen med att samarbeta med forskningsanläggningar ligger inte bara i att ta tekniken till nya nivåer, det innebär också jätteprojekt med specialanpassningar och korta serier.

Mikael Lindholm efter till en workshop vid CERN tillsammans med andra svenska företag:

– De vill gärna ha fler leverantörer från Sverige och eftersom projekten ibland är så stora tror jag att svenska företag i vissa fall skulle ha en fördel av att gå samman och leverera en paketlösning, till exempel i samband med att man bygger nya delar till en forskningsanläggning. Det tror jag ökar chansen för mindre företag att komma in på den här marknaden och när man fått in foten är det lättare att få möjligheter att vara med på nya projekt från världens alla hörn. Konkurrensen om dessa projekt har också minskat med åren eftersom färre och färre bolag vågar eller tillåts att satsa på projektbaserad verksamhet. Detta medför att bolag med självförtroende och förmåga att leverera fungerande lösningar har tillgång till en stor marknad med god lönsamhet.