Högprecisionsdetaljer i exotiska material som högren koppar, volfram och titan

Examec

Examec har kunder runt om i Europa. Strategin, att bygga upp ett tekniskt kunnande och hitta en marknad för avancerade produkter, har varit framgångsrik. Bland annat levererar företaget nu komponenter till partikelacceleratorerna på CERN.

När VD Mats Ohlsson tog över företaget Examec år 2010 hade företaget en smal kundbas. Man specialiserade sig på precisionsdetaljer och avancerade maskinbyggen i mindre serier. Som aktör inom verkstadsindustrin stod valet mellan två strategier, antingen tillverka billigt och konkurrera med låglöneländer eller att bygga upp ett tekniskt kunnande och hitta en marknad för mer avancerade produkter.

Examec valde det senare. Vid denna tid började bygget av MAX IV och här såg Mats Ohlsson en affärsmöjlighet.

Att hela tiden tänja på gränsen för vad vi kan göra är verkligen utvecklande, liksom det nära samarbetet med forskarna som innebär många ingående diskussioner. En annan vinst är rent varumärkesmässigt. Att leverera till forskningsanläggningar visar att du håller en viss nivå.

– Vi levererade redan maskinbearbetade delar, som avancerade metallkärnor, till Scanditronix Magnet i Vislanda, magneter som bland annat används i partikelacceleratorerna på CERN. Vi tänkte att vi skulle kunna leverera avancerade komponenter även till MAX IV och ESS.

Företaget har, förutom att ha ramavtal med MAX IV, också fått in en fot på den internationella marknaden och levererar numera komponenter till CERN och har vunnit en första upphandling av mekanisk utrustning till EES.

– Vår ambition är tillverka sådant som ingen annan kan göra. Det kan till exempel handla om högprecisionsdetaljer i exotiska material som högren koppar, volfram och titan.

– En fördel med att delta i forskningsanläggningarnas upphandlingar är att de är helt transparanta, du får möjlighet att se vilka de andra leverantörerna är och vilka priser de erbjuder, vilket ger insikt i konkurrensläget och möjlighet till benchmarking.

– Jag tror att en del företag väljer att inte delta i upphandlingar med internationella forskningsanläggningar på grund av att det tar så lång tid att gå igenom all dokumentation och skriva anbud på engelska. För dem kan MAX IV, som är ett svenskt laboratorium, vara en väg in och även en bra kundreferens på den globala Big Science-marknaden.