Ett av Sveriges mest framstående företag inom konstruktionsplaster och polymera material

Carlsson & Möller

Carlsson & Möller i Helsingborg grundades 1948 och är ett av Sveriges mest framstående företag inom konstruktionsplaster och polymera material och är idag involverade i en mängd projekt till både CERN och ESS.

– På Carlsson & Möller har vi fördelen av att ha både härdplast och termoplast i vårt sortiment och kan möta forskarnas behov av unika material, berättar Leif Gjerløv som är teknisk säljare och ansvarig mot Big Science-marknaden.

Vi är totalleverantör inom plast och har både materialkunskap och produktionskapacitet som är avgörande för konstruktion av avancerade acceleratorer.

Företaget har kunder inom en rad branscher, allt från skogsindustri till rymd och försvar och på en underleverantörsmässa för några år sedan träffade Carlsson & Möller inköpare från MAX IV, vilket senare ledde till beställningar. Något år senare kom en förfrågan från CERN. Nu arbetar man efter en uttalad strategi att satsa på storskaliga forskningsanläggningar.

 – Vi har inga problem att leverera enligt forskningsanläggningarnas specifikationer. Sedan tidigare har vi erfarenhet av att arbeta med kunder inom bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin som likt forskningsanläggningar har höga krav på bland annat spårbarhet och full dokumentation.

Vad kan öka företags chanser att vinna upphandlingar?

 – En framgångsfaktor är att gå ihop med andra företag i konsortier. Det är ett bra sätt att både öka chanserna att få projekt och att sprida ut risken på flera. Big Science Sweden är en bra neutral plattform som kan hjälpa till att bygga nätverk som grund för fler konsortier.