Om anläggningen

ESO är ett observatorium som driver teleskop på tre platser i Chile. Huvudkontoret etablerades 1962 i München och förkortningen betyder European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere.

För närvarande byggs European Extremely Large Telescope vid ESO, vilket kommer att bli ”världens största öga mot rymden”. Utvecklingen inkluderar avancerade optomekaniska och optoelektroniska system, hårdvara och mjukvara för komplexa teleskop och instrument, avancerad matematisk bildanalys och utrustning för bästa möjliga handhavande, arkivering och åtkomst av stora datamängder.

ESO drivs av 15 medlemsländer och Sverige bidrog 2016 med 4,49 miljoner euro, vilket motsvarade 2, 87 % av de totala bidragen. Även vid ESO är målet att fördela kontrakten så rättvist som möjligt mellan medlemsländerna, men man är inte tvingade att tilldela kontrakt på en viss nivå. Upphandlingarna publiceras inte offentligt, utan endast de företag som finns i ESOs leverantörsdatabas kan delta och företag läggs in i databasen på förslag från medlemsländerna. Antalet anställda är ca 600.

Det största pågående projektet på ESO är E-ELT, European Extremely Large Telescope, med en budget på 10 miljarder kronor. Det största enskilda kontraktet för E-ELT har lagts hos ett italienskt konsortium, ACe, som i sin tur har skyldighet att involvera andra medlemsländer som underleverantörer. Kontakter har etablerats för att knyta svenska företag till ACe.