EISCAT

Plats

Webpage

Om anläggningen

EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Associationn) är en vetenskaplig organisation som driver radaranläggningar på Norges fastland, i Finland, i Sverige samt på Svalbard.

EISCAT:s huvudkontor finns på Rymdcampus i Kiruna, som också är säte för Institutet för rymdfysik. Huvudsakligen studeras jordens jonosfär och annan övre atmosfär.
Namnet innehåller orden incoherent scatter (svenska inkoherent spridning) vilket syftar på mätprincipen: man tar emot och analyserar de mycket svaga radiovågor som sänds ut när radarns sändarvåg sätter jonosfärens fria elektroner i rörelse.