Anläggningar

Facilities to which Swedish companies can supply products and services

Grundforskning.

CERN

Acceleratorkomplex med fokus på partikelfysik, Genéve, på gränsen Schweiz/Frankrike

FAIR

Anläggning för antiproton- och jonforskning (under uppbyggnad), Darmstadt i Tyskland

Röntgenanläggningar

MAX IV

Synkrotronstrålning, Lund i Sverige

ESRF

Synkrotronstrålning, Grenoble i Frankrike

DESY

Synkrotronstrålning, Hamburg i Tyskland

XFEL

Röntgenfri elektronlaser, Hamburg i Tyskland

Fusionsforskning

ITER

Anläggning för utveckling av kommersiellt gångbar fusionsenergi. Under uppbyggnad i Cadarache, Frankrike. Globalt projekt med europeiskt kontor i Barcelona, Spanien – Fusion for Energy. 

Markbaserad rymdforskning

ESO

Chile, utveckling och inköp i München i Tyskland

EISCAT

Kiruna i Sverige

SKA

Planeras att byggas i Sydafrika och Australien (under förhandling).

Neutronkällor för materialforskning

ESS

Lund i Sverige

ILL

Grenoble i Frankrike

ISIS

Oxford i England