Big Science Sweden gör kunskap och forskning tillgänglig

Vi stärker Big Science med svensk teknologi och forskning som gynnar både forskningsanläggningar, universitet/institut och svensk industri.

Vi har fokus på de anläggningar som Sverige är medlem i, och på områden som är betydelsefulla för svensk vetenskap, innovation, teknik och affärer.

Vi genomför aktiviteter och arrangemang runt affärer och innovation för avancerad industriutveckling, ofta i samverkan med akademi och institut.

För att leverera till Big Science ställs ofta höga krav, vilka driver utveckling och innovation. Många gånger är samarbete med universitet och institut en förutsättning för leverans.