Sveriges Industry Liaison Organisation

Big Science Sweden är Sveriges officiella Industry Liaison Organisation (ILO) vid de 13 europeiska forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar.

ILO är en myndighetsfunktion som varje land som är med och finansierar forskningsanläggningar tillsätter för att företag ska få information om möjligheten att leverera utrustning, material och tjänster.

Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO och ansvarar för att svenska företag ska få så stor industriretur som möjligt vid dessa anläggningar.

Som Sveriges Industry Liaison Organisation har vi som uppgift att ge företag information om möjligheten att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar, och att aktivt ska söka upp och motivera företag att vilja bli leverantörer.