Big Science Sweden leds av ett konsortium

Vi är ett antal organisationer i samverkan

Vi representerar industrinära nätverk, universitet, institut och en region: Teknikföretagen och Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet och Uppsala universitet, RISE/Swerea, samt Region Skåne.

  • Teknikföretagen, Jonas Wallberg (ordförande)
  • Lunds universitet, Jan-Eric Ståhl
  • Uppsala universitet, Margaretha Andersson
  • Chalmers, Kjell MöllerLuleå tekniska universitet, Viktoria Mattsson och Anna Öhrwall Rönnbäck
  • RISE, Olof Sandberg
  • Region Skåne, Karl Löfmark (adjungerad)
  • Vinnova, Natasa Pahlm (observatör)
  • Tillväxtverket, Satu Norsten Manninen (observatör)