Big Science Sweden leds av ett konsortium

Vi är ett antal organisationer i samverkan

Vi representerar industrinära nätverk, universitet, institut och en region: Teknikföretagen och Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet och Uppsala universitet, RISE/Swerea, samt Region Skåne.

Teknikföretagen, Jonas Wallberg (ordförande)

Lunds universitet, Jan-Eric Ståhl

Uppsala universitet, Margaretha Andersson

Chalmers, Kjell Möller

Luleå tekniska universitet, Viktoria Mattsson och Anna Öhrwall Rönnbäck

RISE, Olof Sandberg

Region Skåne, Karl Löfmark (adjungerad)

Vinnova, Natasa Pahlm (observatör)

Tillväxtverket, Satu Norsten Manninen (observatör)