Big Science Sweden gör kunskap och forskning tillgänglig

För att leverera till Big Science ställs ofta höga krav, vilka driver utveckling och innovation. Många gånger är samarbete med universitet och institut en förutsättning för leverans.

Vi är övertygade om samarbete – svensk industri, svensk forskning och svenska institut är oslagbara. Genom samarbete och gemensamma projekt tar vår industri hem affärer.