Leds av ett konsortium

Big Science Sweden leds av ett konsortium som består av ett antal organisationer i samverkan; Teknikföretagen, Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet, Uppsala universitet, RISE/Swerea och Region Skåne.

Styrgrupp

Teknikföretagen • Kjell Möller (Ordförande)
Chalmers Tekniska Högskola • tf Patrik Carlssonn
Uppsala Universitet • Margaretha Andersson
Luleå tekniska universitet • Viktoria Matsson och Anna Öhrwall Rönnbäck
Lunds tekniska högskol •  Jan-Eric Ståhl
RISE • Olof Sandberg och Anne Norén
IUC Syd • Camilla Dahlin
Region Skåne • Karl Löfmark (Adjungerad)
Vinnova • Natasa Pahlm (Observatör)