Industry Liaison Organisation

Som Sveriges Industry Liaison Organisation har Big Science Sweden som uppgift att ge företag information om möjligheten att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar, och att aktivt ska söka upp och motivera företag att vilja bli leverantörer.

Big Science Sweden är Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, ILO vid de 13 europeiska forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar. ILO är en myndighetsfunktion som varje land som är med och finansierar forskningsanläggningar tillsätter.

ILO ansvarar för att svenska företag ska få ökad industriretur

Industriretur innebär att företag från medfinansierande länder får order motsvarande en andel av anläggningarnas totala inköp. Under de närmaste fem åren har dessa 13 forskningsanläggningar projekt godkända för en investering på 10 miljarder euros.

Alla länder som bidrar ska få tillbaka i form av inköp från anläggningen i en grad som motsvarar bidragsandelen. Beställningarna tilldelas den leverantör som erbjuder bäst värde för insatserna, men det finns också tt uttalat mål är att utfallet av upphandlingarna ska fördelas rättvist mellan länderna.

Exempelvis bidrog Sverige under 2016 med 2,78 % av CERN’s finansiering, men svenska företags leveranser under samma tid motsvarade endast 0,7 % av CERN’s inköp.

Sverige är för närvarande klassat som very poorly balanced country, eftersom vi under 2015 endast fick hem 25% av den volym vi har rätt till, d.v.s. 0,7 % av de totala inköpen. Big Science Sweden har som mål att öka denna industriretur vid CERN och de övriga anläggningarna som medfinansieras av Sverige.