Länken mellan svensk industri och Big Science

Som Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, ILO har Big Science Sweden som uppgift att skapa förutsättningar för svenska företag att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar. Vi arbetar med att söka upp företag och visa på möjligheter till affärer och teknikutveckling!

En viktig del i arbetet är att förstå teknik och affärer samt att skapa nätverk inom dessa områden mellan företag, akademi, institut och forskningsanläggningar.

Vi bygger upp bred kunskap om företag, deras kompetens och möjligheter att leverera. Vi bygger relationer med upphandlingsansvariga och personer som arbetar med teknikutveckling på europeiska forskningsanläggningar.

Människor möts, nätverk skapas och affärer görs

Vi arrangerar teknikworkshops och seminarier där leverantörer får möjlighet att diskutera utvecklingsutmaningar med ledande forskare och utvecklingsingenjörer vid forskningsanläggningar. För att skapa attraktiva erbjudanden inom spetsteknikområden driver vi kompetensarenor där svenska universitet och ledande företag långsiktigt samarbetar för att driva utvecklingen framåt.

Målet är att få fler företag att satsa på att bli leverantörer till big science-marknaden och att bygga såväl kunskap som relationer med nyckelpersoner på kundsidan.

Hela Sverige

Arbetet är långsiktigt. Vi arbetar utifrån fyra kontor placerade i fyra viktiga industriregioner. Varje kontor har ansvar för att kontakta företag och arrangera evenemang och aktiviteter i sin del av Sverige: Lund, Göteborg, Uppsala och Luleå.

Tillsammans täcker vi in hela Sverige och vi kan gemensamt förmedla kontakter med expertis inom alla de teknikområden som krävs för att svenska företag ska nå framgång i sina affärer till big science.