Våra publikationer

Välkommen att ta del av vår kommunikation. Klicka på bilderna och läs i de blädderbara versionerna.

Våra trycksaker finns på https://issuu.com/bigsciencesweden

 

Dokumentation Big Science Sweden Conference 2019 (pdf)

2019 Big Science Sweden In Brief (pdf) Svensk

2019 Big Science Sweden In Brief (pdf) In English