Medlemsvillkor

Vi ser helst att medlemsföretag har minst 3 anställda och en årsomsättning på 3 miljoner SEK.

Medlemsföretagets logotyp får exponeras på www.bigsciencesweden.se.

Medlemsföretaget utser en kontaktperson som kommuniceras på vår hemsida.

Medlemskapet är kostnadsfritt.

Big Science Sweden tar ej kommersiellt ansvar för affärer som skapas eller eventuella affärsrisker då vårt uppdrag är att utbilda, informera, öppna dörrar och skapa nätverk.

Big Science Swedens logotype får endast användas i överenskommelse med Big Science Sweden. Medlemsföretag får publicera Big Science Swedens logotyp på sin egen hemsida, men det ska anmälas till Big Science Sweden. Anmäls via mail här.

Ansökan

Ansökan om medlemskap i Big Science Sweden