Ansökan om medlemskap i Big Science Sweden

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en dialog om ditt företags förutsättningar att leverera till Big Science-anläggningar.

Som medlem i Big Science Sweden är du med i vår sökbara databas och i The Swedish Guide. Du blir även inbjuden att delta på seminarier, frukostträffar, svenska paviljonger, konferenser, resor till anläggningar, utbildningar och mycket mer. Se vår kalender för aktuella events.

Vi stöder dig konkret i att göra affärer med Big Science genom att matcha upphandlingar till ditt företag och andra duktiga leverantörer. Dessutom har vi öppnat upp Big Science Support för att stötta dig ännu mer i dina affärer med Big Science.

Läs Medlemsvillkor

Fyll i ansökan på engelska.

Ansökningsformulär

Beskriv ditt företags erbjudande till Big Science-marknaden, 5-6 meningar
Lista relevanta nyckelord för ditt erbjudande till big science
Lista industier där ni är verksamma
Glöm ej att inkludera Big Science-referenser
Välj den eller de koder som bäst beskriver er kärnverksamhet, välj en eller två (kategorier enligt CERN).


ps glöm inte SE före postadress och +46 före telefonnummer
Referenser
Jag godkänner att vår logotype läggs ut på Big Science Swedens hemsida.
Mitt företag vill vara med i guiden med svenska kvalificerade leverantörer till big science
Jag godkänner att Big Science Sweden lagrar mitt namn och kontaktuppgifter för att kunna kontakta mig kring Big Science Swedens erbjudande, events och information. Frekvens för nyhetsbrevet är högst 1 gång per vecka.