Medlemsvillkor

  • Vi ser helst att medlemsföretag har minst 3 anställda och en årsomsättning på 3 miljoner SEK.
  • Medlemsföretagets logotyp får exponeras på www.bigsciencesweden.se.
  • Medlemsföretaget utser en kontaktperson som kommuniceras på vår hemsida.
  • Medlemskapet är kostnadsfritt.
  • Big Science Sweden tar ej kommersiellt ansvar för affärer som skapas eller eventuella affärsrisker då vårt uppdrag är att utbilda, informera, öppna dörrar och skapa nätverk.
  • Big Science Swedens logotype får endast användas i överenskommelse med Big Science Sweden. Medlemsföretag får publicera Big Science Swedens logotyp på sin egen hemsida, men det ska anmälas till Big Science Sweden. Anmäls via mail här.