Formulär för ändringar medlemsföretag

For any questions, please contact Frida Tibblin Citron, frida.tibblincitron@bigsciencesweden.se

Beskriv ditt företags erbjudande till Big Science-marknaden, 5-6 meningar. OBS! Skriv på engelska
Lista relevanta nyckelord för ditt erbjudande till big science. OBS! Skriv på engelska
Vilka industrier levererar du till? Ange i punktform. OBS! Skriv på engelska
Beskriv några leveranser till kunder. OBS! Skriv på engelska
Välj den eller de koder som bäst beskriver er kärnverksamhet, välj en eller två (kategorier enligt CERN).


ps glöm inte SE före postadress och +46 före telefonnummer
Är det något annat vi behöver veta?
lägg upp en bild som beskriver er verksamhet