Ansökan om medlemskap i Big Science Sweden

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en dialog om ditt företags förutsättningar att leverera till Big Science-anläggningar.

Läs Medlemsvillkor

Fyll i ansökan på engelska.

Ansökningsformulär

Beskriv ditt företags erbjudande till Big Science-marknaden, 5-6 meningar
Lista relevanta nyckelord för ditt erbjudande till big science
Välj den eller de koder som bäst beskriver er kärnverksamhet, välj en eller två (kategorier enligt CERN).


ps glöm inte SE före postadress och +46 före telefonnummer
Referenser
Jag godkänner att vår logotype läggs ut på Big Science Swedens hemsida.
Mitt företag vill vara med i guiden med svenska kvalificerade leverantörer till big science
Jag godkänner att Big Science Sweden lagrar mitt namn och kontaktuppgifter för att kunna kontakta mig kring Big Science Swedens erbjudande, events och information. Frekvens för nyhetsbrevet är högst 1 gång per vecka.