Big Science Support

Vill du komma igång med affärer på Big Science-marknaden eller har du en konkret fråga. Våra teknikexperter och affärsutvecklare finns på plats för att vägleda dig, varje onsdag kl 10-12.

Kontakta oss på support@bigsciencesweden.se  eller ring på ‭‭+46 708 79 25 58

 

Se en kort film om utbildningen Winning Big Science Contracts som åter är aktuell 26 maj 2020. Anmälan här