Anläggningar

Big Science-anläggningar som svenska företag kan leverera till

Sverige med och finansierar tretton europeiska Big Science-anläggningar.

Big Science Sweden är Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, ILO vid följande anläggningar.

Grundforskning.

Cern

Accleratorkomplex med fokus på partikelfysik i Genéve, på gränsen Schweiz/Frankrike

FAIR

Anläggning för antiproton- och jonforskning (under uppbyggnad), Darmstadt i Tyskland

Röntgenanläggningar

MAX IV

Synkotronstrålning, Lund i Sverige

ESRF

Synkrotronstrålning, Grenoble i Frankrike

Desy

Synkotronstrålning, Hamburg i Tyskland

XFEL

Röngenfrielektronlaser, Hamburg i Tyskland

Fusionsforskning

ITER

Anläggning för utveckling av kommersiellt gångbar fusionsenergi. Under uppbyggnad i Cadarache, Frankrike. Globalt projekt med europeiskt kontor i Barcelona, Spanien – Fusion for Energy. 

Markbaserad rymdforskning

ESO

Chile, utveckling och inköp i München i Tyskland

EISCAT

Kiruna i Sverige

SKA

Planeras att byggas i Sydafrika och Australien (under förhandling).

Neutronkällor för materialforskning

ESS

Lund i Sverige

ILL

Grenoble i Frankrike

ISIS

Oxford i England