Anläggningar

Sammanlagt är Sverige med och finansierar tretton europeiska Big Science-aläggningar.
Big Science Sweden är Sveriges officiella ILO-funktion vid följande tretton anläggningar.

Grundforskning

Cern

Genéve, på gränsen Schweiz/Frankrike

FAIR

Darmstadt, Tyskland. Anläggning för antiproton- och jonforskning (underuppbyggnad).

Röntgenanläggningar - Användaranläggningar

MAX IV

Lund, Sverige. Synkotron röntgen.

Desy

Hamburg, Tyskland. Synkotron röntgen.

XFEL

Hamburg, Tyskland. Röngenfri elektronlaser.

Fusionsforskning

ITER

Under uppbyggnad i Frankrike, inköpsorganisation i Barcelona, Spanien – Energy of the future – fusionsforskning och testanläggning för framtidens energi.

Markbaserad rymdforskning

ESO

Chile, utveckling och inköp i München, Tyskland.

EISCAT

Kiruna, Sverige.

SKA

Planeras att byggas i Sydafrika och Australien (under förhandling).

Neutron- och partikelacceleratorer - Användaranläggningar

ESS

Lund, Sverige.

ILL

Grenoble, Frankrike.

ISIS

Oxford, England.