Vad gör Big Science Sweden?

Big Science Sweden skapar förutsättningar för svenska högteknologiska företag att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar. Kortsiktigt ökar vi Sveriges industriretur och långsiktigt bygger vi kunskap och kompetens som driver teknikutveckling, kompetensutveckling, internationalisering och tillväxt i svenska företag.

Kunskap och innovationskapacitet med Big Science som motor

Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, ILO

Som Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, ILO, arbetar vi för att svenska företag ska få ökad industriretur. Det innebär att de ska få order från de anläggningar som Sverige medfinansierar, till ett värde som står i i proportion till Sveriges finansiering. En stor del av detta arbete innebär att söka upp företag och visa möjligheter till affärer och teknikutveckling.

Nyfikenhet, kreativitet och att tänka nytt är viktiga komponenter inom Big Science

Innovation

Big Science genererar högteknologisk utveckling och innovation och är en arena där forskare och ingenjörer kan träffas och utmana varandra att testa gränser och skapa morgondagens teknik.

Storskaliga forskningsanläggningar driver teknikutveckling och
löser ofta svåra tekniska utmaningar.

Storskaliga forskningsanläggningar driver teknikutveckling och löser ofta svåra tekniska utmaningar.

Big Science Sweden är länken mellan svensk industri och Big Science

Vår vision: Sweden – a leading international driver of Big Science technology

Industri, forskare, institut och forskningsanläggningar träffas på våra olika mötesarenor.  Här etableras långsiktiga relationer och samarbeten. I vår verksamhet arrangerar vi till exempel svenska paviljonger på större Big Science-mässor, återkommande frukostmöten i form av Big Science Mornings och Business Trips till CERN och ITER. Vi anordnar även utbildningar, och är aktiva i vårt ILO-arbete med ILO-möten och arbete ute på anläggningarna. Se resultaten i vår Big Science Sweden In Brief.

Big Science Sweden bidrar till svensk industri med:

  • Affärer, FoU och kompetensutveckling
  • Internationella samarbeten och nätverk
  • Internationell marknadsföring
  • Universitetssamarbete som leder till utveckling
  • Tech transfer – teknik på anläggningarna kan kommersialiseras och vara en del i att lösa globala utmaningar

Leverantörsnätverk för högteknologiska leverantörer

Big Science Sweden har sedan 2018 byggt upp ett leverantörsnätverk med högkvalificerade teknikleverantörer. Handboken The Swedish Guide listar dessa svenska företag som har kapacitet att leverera avancerade tjänster och produkter till forskningsanläggningar världen över. Guiden vänder sig till inköpare och tekniskt ansvariga på forskningsanläggningar som söker svenska leverantörer och svenska akademiska leveranser. Informationen finns även sökbar i en online-databas här på hemsidan.

Big Science Sweden Conference 2019

Högteknologiska företag, institut och akademi mötte ESS, European XFEL, CERN, MAX IV och ITER/Fusion for Energy på Big Science Sweden Conference 2019. Intresset var mycket stort och konferensen var fullsatt. Under två dagar i Lund träffades och diskuterade drygt 250 delegater från tio olika länder. 90 personer från svensk industri, 70 från akademi och institut och dryga 50 från internationella forskningsanläggningar deltog. Forskningsanläggningarna ville ha kontakt med svenska högteknologiska företag, universitet samt institut, för framtida affärer. Dokumentation med intervjuer och bilder.

Det var första gången i Sverige som ett antal europeiska forskningsanläggningar, svenska universitet och institut, och svenska högteknologiska företag, samlades till en gemensam Big Science-konferens.

Det var första gången i Sverige som ett antal europeiska forskningsanläggningar, svenska universitet och institut, och svenska högteknologiska företag, samlades till en gemensam Big Science-konferens.

Resultat 2018-2019

Antal affärsmatchningar 2019: > 311
Big Science Sweden har under perioden matchat upphandlingar med svenska leverantörer

Antal svenska leverantörer: 168 leverantörer.
Big Science Swedens nätverk med svenska high-tech leverantörer uppdelade i 10 olika tekniska områden.

Identifierade affärer (ordrar) som har skapats ackumulerat under våra två första verksamhetsår. : > 193 miljoner SEK
Exempel på företag: Sandvik, ABB, Qamcom, Luma Metall, Carlsson & Möller, Examec Maskinmontage och Scanditronix Magnet.

Marknadspotential för beslutade projekt inom Big Science: 38 miljarder euro.
Källa: BSBF20.org (Big Science Business Forum 2020)

Se fler resultat i vår Big Science Sweden In Brief.

Mer info

Anna Hall
Director Big Science Sweden
Industrial Liaison Officer (ILO): CERN, ESS, MAX IV, FAIR
Purchasing advisor: ESRF, ILL
Contact point: ISIS, DESY, XFEL

Patrik Carlsson
Co-Director Big Science Sweden
Industrial Liaison Officer (ILO): ITER, ESO, SKA

Här finns vi: våra kontor

Anläggningar som svenska företag kan leverera till: forskningsanläggningar

Success Stories - hur några svenska företag har utvecklats med Big Science.

Pressmeddelanden och nyheter

Publikationer och trycksaker

Presentationsfilm medverkar gör både ESS och MAX IV tillsammans med fem svenska företag som levererar till forskningsanläggningar.

Vid behov av bildmaterial samt kontakter med företag: Cajsa Fredlund, Communication Manager

Ladda ned logotyp

Big Science Swedens logotyp får användas i sammanhang där vi är avsändare eller samarbetspartner, eller där vår verksamhet presenteras.

Här hittar du logotypen i olika filformat och ett dokument med information om hur den får användas.

Formatet png passar för webben medan eps är bäst lämpat för tryck.

Ladda ner (kontakta Cajsa Fredlund)