12 maj, 2020

Big Science Virtual Workshop • 15 europeiska länder samlade

186 deltagare från 15 europeiska länder kopplade upp sig till Big Science Virtual Workshop den 11 maj 2020. Högteknologiska leverantörer, utspridda över Europa, lyssnade till forskningsanläggningarna CERN, ESS och Fusion for Energy/ITER.

”Thank you for this very well organized workshop, even if it is in ’virtual’ the teams of Big Science Sweden offer us a high quality event.”

”This new platform has exceeded my expectations. Nice support if needed.”

”Presentations: Very informative and practical info.”

Den virtuella workshoppen gav inte bara information och ny kunskap. Minst lika viktigt var den unika möjligheten att bredda sitt nätverk och boka 1-till-1-möten. De 186 deltagarna bokade tillsammans 227 möten med forskningsanläggningar, företag eller med de representanter från universitet, institut och andra organisationer som också fanns på plats. Kommentarer vittnar om bra möten:

”Productive networking. Follow-up sessions to be organized.”
”Very interesting. I will contact them again to start some R&D”

Anna Hall, programdirektör för Big Science Sweden, inledningstalade och underströk vikten av samarbete inom Big Science-världen.

Anna Hall, programdirektör för Big Science Sweden, inledningstalade och underströk vikten av samarbete inom Big Science-världen.

Anna Hall, programdirektör för Big Science Sweden:

– 2023, när ESS börjat att ta emot forskare, har vi som ett lite land två framstående forskningsanläggningar igång, MAX IV och ESS. Det är ett paradigmskifte för Sverige och nytt för oss att vara en betydelsefull del av den internationella Big Science-världen. 

Forskningsanläggningarna förmedlade information kring frågor som: Vad händer just? Hur ser behoven ut på anläggningarna och vilka nya upphandlingar är på gång? Finns det nya anvisningar kring upphandlingsprocessen?

Anders Unnevik, upphandlingsansvarig på CERN, betonade under sitt inlägg den tyngd som det innebär att vara leverantör till de stora forskningsanläggningarna:

– Att svara på en upphandling innebär oftast mycket utvecklings- och innovationsarbete som lyfter företaget till nya kapacitetsnivåer. Vi ser att antalet sökta patent stiger och i förlängningen ger en vunnen upphandling också en ekonomisk styrka och en prestigefull referens.

Från ESS rapporterade Mirko Meninga, upphandlingsansvarig, om den närmaste tidens upphandlingar och om nya upphandlingsregler som ska underlätta för leverantörsföretagen. Mirko kommenterade också konsekvenserna av den rådande situationen under coronapandemin. Förutom att i princip alla arbetar hemifrån kan verksamheten fortsätta utan, än så länge, påtagliga störningar. Och detsamma verkar gälla även för övriga forskningsanläggningar.

Under dagens workshop fanns också representanter från VDL Science Technology och från Eurostars/EUREKA på talarlistan. Hans Priem från VDL beskrev hur de hjälper till att bygga konsortier och underströk vikten av att skapa långsiktigt hållbara nätverk och att samarbeta genom hela värdekedjan.

Peter Lindberg, Vinnova, deltog som representant från Eurostars/EUREKA-nätverket, ett mellanstatligt nätverk. Eurostars är ett program som arbetar med industridrivna innovationsprojekt och vänder sig till industriföretag inom EU som är intresserade av Big Science-teknik. Peter Lindberg berättade om deras arbete för att underlätta internationellt samarbete.

 

Se alla nyheter