Big Science Sweden leds av ett konsortium

Loggor-tva-och-tva.png

Big Science Sweden leds av ett antal organisationer i samverkan. Vi representerar industrinära nätverk, universitet, institut och en region: Teknikföretagen och Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet och Uppsala universitet, RISE/Swerea, samt Region Skåne.

styrgrupp Big Science Sweden

Teknikföretagen, Jonas Wallberg (ordförande)
IUC Syd, Anna Hall
Rise/Swerea, Olof Sandberg
Uppsala universitet, Margaretha Andersson
Chalmers, Kjell Möller
Lunds universitet, Jan-Eric Ståhl
Viktoria Mattsson, Luleå tekniska universitet
Region Skåne Karl Löfmark (adjungerad)
Vinnova, Natasa Pahlm (observatör)
Tillväxtverket, Satu Norsten Manninen (observatör)