Big Science Sweden leds av ett konsortium

Loggor-tva-och-tva.png

Big Science Sweden leds av ett antal organisationer i samverkan. Vi representerar industrinära nätverk, universitet, institut och en region: Teknikföretagen och Industrikluster IUC Syd, Chalmers, Lunds universitet, Luleå universitet och Uppsala universitet, RISE/Swerea, samt Region Skåne.

Big Science Swedens styrgrupp

Teknikföretagen Jonas Wallberg (ordförande)
IUC Syd Anna Hall
Rise/Swerea Olof Sandberg
Uppsala universitet Margaretha Andersson
Chalmers Kjell Möller
Lunds universitet Jan-Eric Ståhl
Region Skåne Henrik Berven (adjungerad)
Vinnova Natasa Pahlm (observatör)
Tillväxtverket Satu Norsten Manninen (observatör)