Våra publikationer

Välkommen att ta del av vår kommunikation. Klicka på bilderna och läs i de blädderbara versionerna. Här går det också att ladda ner pdf:er.

The Swedish guide for Big Science

This is the first edition of The Swedish Guide – High-tech Swedish suppliers for Big Science. Actually, this is the pre-edition (edition 0.0). 

Big Science Sweden the official Swedish ILO

Big Science Sweden is a network of Swedish companies that specialise
in high-tech products and services. 


Sverige på CERN

Studieresa till CERN maj 2018 med Big Science Sweden.

Några av de som är anställda på inköpsavdelningen ger råd och tips till svenska företag.

Big Science Sweden på BSBF i Köpenhamn

Många av världens största Big Science-anläggningar deltog i konferensen BCBF2018. Big Science Sweden var på plats och i vår monter samsades vi med 29 svenska teknikföretag som alla har ett tydligt erbjudande till Big Science. 

BIg science sweden på DESY och XFEL

DESY och European XFEL i Hamburg träffade svenska och danska Big Science leverantörer när vi var där på studiebesök.