static1.squarespace.png
 

Pressmeddelande Mars 2019: The Swedish Guide, 2019

Guiden som ger svenska högteknologiska företag fler affärer med forskningsanläggningarna

Forskningsanläggningar världen över utgör årligen en mångmiljardmarknad. Sverige medfinansierar 13 europeiska anläggningar, exempel är ESS och MAX IV i Sverige, CERN i Schweiz och EISCAT i norra Skandinavien. Svenska företag har därigenom möjlighet att leverera varor och tjänster i paritet med Sveriges medfinansiering. Sedan länge är vi dock långt ifrån denna målsättning.

The Swedish Guide listar svenska högteknologiska företag som har kapacitet att leverera avancerade tjänster och produkter till forskningsanläggningar världen över.

– En nyhet för 2019 är att vi också presenterar ett urval av svenska akademiska leveranser till forskningsanläggningar”, säger Anna Hall, director på Big Science Sweden.

I 2019 års upplaga presenteras 144 svenska högteknologiska företag och 56 akademiska leveranser

The Swedish Guide hjälper inköpare och tekniskt ansvariga på de olika forskningsanläggningarna att hitta svenska leverantörer. Guiden listar svenska högteknologiska företag som uppfyller anläggningarnas krav. Det kan handla om till exempel kryoteknik, magneter, RF-komponenter, datahantering, vakuum, elektronik och mekanikkomponenter och tjänster.

Det finns stora affärsmöjligheter för svenska företag att leverera sina tjänster och produkter till anläggningarna. Bredden inom Big Science skapar en stor marknad för såväl små som medelstora och riktigt stora leverantörer.
— Anna Hall
Anna.png

För mer information vänligen kontakta

Anna Hall
Director Big Science Sweden
ILO: CERN, ESS, MAX IV, FAIR, Purchasing advisor: ESRF, ILL, Contact point: ISIS, DESY, XFEL

anna.hall@bigsciencesweden.se
+46 725 54 48 65
Big Science Sweden, Ideon Science Park, Scheelevägen 15, 223 70 Lund 

Se nyheten där The Swedish Guide presenteras på CERN:
https://www.bigsciencesweden.se/nyheter-2019/2019/3/14/120-one-to-one-meetings-nr-svenska-fretag-fljde-med-p-business-trip-till-cern

Anders Unnervik, inköpschef (Head of procurements) på CERN, Richard Jacobsson, Senior physicist CERN, Anna Hall (ILO) och Fredrik Engelmark (ILO) från Big Science Sweden med The Swedish Guide.

Anders Unnervik, inköpschef (Head of procurements) på CERN, Richard Jacobsson, Senior physicist CERN, Anna Hall (ILO) och Fredrik Engelmark (ILO) från Big Science Sweden med The Swedish Guide.

Big Science Sweden
Vi stärker Big Science med svensk teknologi och forskning som gynnar både forsknings
anläggningar, universitet/institut och svensk industri. Vi har fokus på de anläggningar som Sverige är medlem i, och på områden som är betydelsefulla för svensk vetenskap, innovation, teknik och affärer.

Big Science Sweden är en nationell och internationell mötesplats för högteknologisk utveckling. Vi genomför aktiviteter och arrangemang runt affärer och innovation för avancerad industri-
utveckling, ofta i samverkan med akademi och institut. Arbetet är långsiktigt. Vi arbetar utifrån fyra kontor placerade i fyra viktiga industriregioner, Lund, Göteborg, Uppsala och Luleå/Kiruna. Tillsammans täcker vi in hela Sverige och vi kan gemensamt förmedla kontakter med expertis inom alla de teknikområden som krävs för att svenska företag ska nå framgång i sina affärer till Big Science-anläggningar.

Big Science Sweden är finansierat av VinnovaVetenskapsrådet och Tillväxtverket för att öka svenska företags försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar samt främja högteknologisk utveckling i Sverige.

 
ILO.png