Högt i tak på seminariet, Nya material och materialutmaningar inom Big Science

Den 5 december hölls seminariet Nya material och materialutmaningar inom Big Science på Hubben i Uppsala Science Park. Representanter från företag inom Big Science och akademiska forskare samt innovationsaktörer fick tillfälle att träffas och dela visioner. Evenemanget samlade drygt 20-talet personer kring spännande presentationer från bland andra Sandvik Materials Technology, VBN Components och Österby Gjuteri. Tillfälle gavs också att diskutera hur svensk industri och akademi i högre utsträckning kan leverera teknik till forskningsanläggningar.

– Att samla dessa aktörer kring gemensamma utmaningar är nyckeln för att långsiktigt kunna möta behovet från Big Science, och jag är mycket nöjd med dagens diskussioner, säger  Fredrik Engelmark , ILO för CERN och projektledare vid Big Science Sweden, som ledde dagens workshop.

– Att samla dessa aktörer kring gemensamma utmaningar är nyckeln för att långsiktigt kunna möta behovet från Big Science, och jag är mycket nöjd med dagens diskussioner, säger Fredrik Engelmark, ILO för CERN och projektledare vid Big Science Sweden, som ledde dagens workshop.

Anna Söderlund , försäljningsadministratör/inside sales på Österby Gjuteri

Anna Söderlund, försäljningsadministratör/inside sales på Österby Gjuteri

Österby Gjuteri om att vara leverantör till forskningsanläggningar

Vad är det som är lockande för er att leverera till Cern och andra forskningsanläggningar?

– Vi är specialister på bearbetat stålgjutgods i korta serier. Produkter med  komplexa geometrier, stål med särskilda egenskaper och en slutprodukt med  krav på mycket små toleranser är det vi vill fokusera på. Dessa produkter kräver av oss som producent att vi följer med i utvecklingen och är öppna för nya metoder, för att klara av att tillhandahålla det kunden önskar. Komplicerade uppdrag bidrar till kompetensutveckling och tekniklyft som är viktigt för oss.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till forskningsanläggningar?
Att producera produkter under utveckling som kanske inte tidigare tillverkats eller gjutits kan vara svårt. Vi kan redan i ett tidigt stadium vara med i produktionsutvecklingen för att bidra med erfarenheter från vår bransch. När produktionen är igång behövs noggrann uppföljning, kanske förändring/utveckling under vägen till färdig produkt. Produktion av det här slaget betyder ofta nära samarbete med kunden för att kunna leverera enligt deras önskemål. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar och med alla yrkesgrupper under samma tak, det underlättar för våra kunder.

Några konkreta förslag på hur du ser att ni kan utvecklas för att ta fler affärer?
Vi behöver synas bättre! Vi behöver söka upp och kontakta potentiella  kunder. Vi behöver bli bättre på att marknadsföra de projekt vi har jobbat med.

Johan Linden , materialingenjör och projektledare, Sandvik Materials Technology

Johan Linden, materialingenjör och projektledare, Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology om av att vara leverantör till CERN

Vad är det som är lockande att leverera till CERN?
– Förutom det rent affärsmässiga så är det ett visst mått av prestige att bli utvald som leverantör eftersom det rör sig om avancerade konstruktioner med högt ställda krav på produkten eller tjänsten. Dessutom har motparten hög kompetens vilket upplevs som stimulerande för våra medarbetare.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till CERN?
– Det ställs i regel tuffa krav avseende egenskaper, leveransprecision och dokumentation vilket gör att projektledningen är en viktig del. Offertarbetet under upphandlingsprocessen är ofta ganska omfattande och tidskrävande, vilket är en utmaning i sig.

Några konkreta förslag på hur du ser att ni kan utvecklas för att ta fler affärer?
– Kanske skulle vi i vissa fall kunna komma in tidigare i konstruktionsfasen och kunna bidra med förslag till andra lösningar. En annan tanke är att svenska företag skulle kunna samarbeta mer vad gäller upphandlingar, till exempel då ett enskilt företag saknar förmåga att leverera ett helt system själva.

Martin Nilsson , VD på VBN Components

Martin Nilsson, VD på VBN Components

VBN Components om att jobba med forskningsanläggningar som CERN och ITER

Vad är det som är lockande för er att leverera till en forskningsanläggning?
– Våra patenterade legeringar kan förbättra effektiviteten hos de anläggningar som använder nötningståliga, värmetåliga och korrosionsbeständiga komponenter och verktyg. Vi är det enda företaget i världen som fokuserar på att ta fram unika 3D-printade legeringar med bättre egenskaper än traditionella material. Vi erbjuder porfria verktyg och komponenter med extremt högt innehåll av små, fint fördelade karbider. Bland våra material finns världens hårdaste, kommersiellt tillgängliga stål, samt världens enda 3D-printade, kommersiellt tillgängliga hårdmetall utan binder-jet, vilket innebär att vi kan tillverka större detaljer.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till forskningsanläggningar?
– Första gången vi tillverkar en ny produkt kan vi behöva testa oss fram för att optimera processen och produkten.

Några konkreta förslag på hur du ser att ni kan utvecklas för att ta fler affärer?
– Idag använder vi oss av underleverantörer för viss bearbetning av produkter. Vi kommer i framtiden sköta så mycket som möjligt inom företaget för att optimera produktionskedjan.

Möt Stefan Vikman, ansvarig för material och tillverkning av fusionsreaktorsmaterial på ITER

12_3D_1_WEB-221220171200-Medium.jpg

Vi frågar Stefan Vikman, ansvarig för material och tillverkning av fusionsreaktorsmaterial på ITER, vad som är på gång hos dem.

Vad är det som är lockande för företag att leverera till ITER?
Storleken på kontrakten är förstås attraktiva, men det blir en spin-off effekt efteråt att ha levererat till ITER med högt ställda krav som ger synliga genomslag internationellt. Dessutom ges det möjlighet att arbeta mot något som är unikt och utvecklande som annars inte är möjligt.

Vad finns det för utmaningar med att leverera till ITER?
Alla kontrakt via offentlig upphandling och storleken samt komplexiteten resulterar oftast i att det bildas konsortium av flera företag som kan leverera lösningar tillsammans. Det är viktigt att vara medveten om tidplanen för olika komponenter. Beroende på systemets mognad är det viktigt att veta om prototyper redan byggts och av vem (hur kan mitt företag komma med om det redan finns konsortium – ofta har ett konsortium inte tittat på optimala lösningar till alla undersystem/delkomponenter.) 

Några konkreta förslag på hur du ser att svenska leverantörer kan utvecklas för att ta fler affärer?
Komponenter, tjänster och system är ofta stora och komplicerade med höga krav på nischkompetens. Leverantörer måste i tidigt skede undvika att direkt titta på hur det egna företaget ska klara av en stor utmaning och istället fundera kring vilka samarbetspartners det finns. De flesta stora kontrakt har flera parter.

Ett effektivt sätt att utvecklas är att erbjuda tjänster som underleverantör till olika projekt för att synas samt skapa nätverk. Till ITER har jag sett flera exempel på mindre företag som arbetat hårt med att erbjuda lösningar redan i prototypstadiet för att sedan komma in som stor underleverantör till ett konsortium.