Framtidens material finns i Lund

framtidens-material.jpg

Till Lund kom forskare, entreprenörer, organisationer, stora och små företag, till seminarium den 15 februari 2017, för att förmedla kunskap och lyssna på varandra kring frågorna om framtidens material.
Forskningsinstitutet Swerea presenterade en spännande framtidsrapport. Miljön, sjukvården, industrin – materialforskningen öppnar möjligheter för stora kliv framåt inom en rad avgörande områden. Krävande kunder är en av de viktiga drivkrafterna bakom många innovationer, konstaterade Elis Carlström från Swerea, som presenterade framtidsrapporten.
Lund med ESS, MAX IV och universitetets nanoforskning i världsklass, är en naturlig träffpunkt. ”Inom materialforskning är Skåne den mest spännande platsen att vara på” kommenterade Olof Sandberg, chefsstrateg på RISE (Research Institutes of Sweden), som besökte seminariet.

Anna Hall från IUC Syd, som tillsammans med Swerea arrangerade seminariet, samtalar med Olof Sandberg, RISE. 

Stort utbyte av studieresa Diamond Light Source och ISIS i England

Hösten har inneburit hög aktivitet inom Industriell plattform. En mycket uppskattad teknikworkshop i september följs nu upp för att identifiera forskningsanläggningarnas framtida behov.

Studieresan i november till Diamond Light Source och ISIS, två forskningsanläggningar i närheten av Oxford, gav stort utbyte. Anläggningarna hade gjort en gedigen förberedelse och de deltagande företagen fick träffa en rad viktiga nyckelpersoner.

studieresa-1030x773.jpg