Invigning av Norra Noden

Den nordligaste noden av Big Science Swedens fyra noder invigdes i Luleå den 23 augusti med ett gediget program. Ett sextiotal personer fick lära sig mer om hur företag kan utvecklas tillsammans med Big Science Sweden.

Åhörarna hälsades välkomna av Jeanette Nilsson och Johanna Bergström-Roos som båda utgör staben i den norra noden. De har båda gedigna bakgrunder inom IT respektive rymdbranschen.

Programmet vände sig till en bred målgrupp och talarlistan bestod av intressanta representanter från finansiärer, universitet, företag och utvecklare av det regionala näringslivet. Två företag, Scanditronix Magnet och RFR Solution, som framgångsrikt levererar till stora forskningsanläggningar i både Sverige och Europa, delade med sig av sina erfarenheter.

Inledningsvis talade Birgitta Bergwall Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet, om vikten av att Sverige satsar på forskningsinfrastruktur för att inte riskera att hamna efter i den globala konkurrensen. Hon talade även om samverkan mellan industri och akademi och dess betydelse för både universitetets och näringslivets utveckling.

Det talades även om hur regionen kan driva innovation och kompetensutveckling med Big Science, hur högteknologiska affärer och innovation sker tillsammans med de de svenska anläggningarna ESS, MAXIV och EISCAT samt hur Big Science Sweden är en viktig del av det svenska forsknings- och innovationssystemet.

Avslutningsvis genomfördes en engagerande paneldiskussion om hur aktörer från regionens näringslivsutvecklare kan stötta företagen att göra affärer med internationella forskningsanläggningar. Här fanns representanter från Arctic Business Incubator, Region Norrbotten, Norrlandsfonden, Norrbottens Handelskammare, LTU Business, Invest in Norrbotten, Almi Nord och IUC Nord.

IMG_1673 kopia.jpg
Norra-noden.png
Saut.png
Leif.png