Intervju

Swerea, IUC Syd/Industriell plattform, Material Business Center, Linxs (Lund Institute of Neutron and X-ray Science), Region Skåne – många engagerar sig i materialforskningen och mycket görs för att öka möjligheten att dra både allmännyttig och kommersiell nytta av forskningen. Olof Sandberg: ”Vad alla aktörer behöver bli bättre på, är att göra saker tillsammans. Vi berättar redan vad vi gör, men måste bli bättre på att samverka. Det gäller att vara ödmjuk och att lyssna”.

Vad händer inom materialforskningen just nu? Vilka nya material kommer vi att kunna se i närtid? Det var några frågor som seminariebesökarna var nyfikna på. Johan Lundgren, creative director på Zenit Design: ”Vi behöver hålla oss à jour med vad som händer, vilka nya material som är på gång. Vi hjälper våra kunder att realisera sina produkter och tjänster genom design och konstruktion, och för flera av våra kunder är materialforskning viktig – och det är den självklart för oss också”.

Peter Blomqvist, PeBlom AB, Frida Tibblin Citron, IUC Syd, och Johan Lundgren, Zenit Design, pratar framtidens material.

Smarta Material är ett av Region Skånes strategiska innovationsområden. En av de viktigaste utmaningarna inom Smarta material är att ta tillvara den globala tillväxtpotentialen som skapas genom ESS och MAX IV.

Likt flera av dagens talare underströk Daniel Kronmann, programansvarig för Smarta material inom Region Skåne, vikten av dialog och samverkan. Runt ESS och MAX IV skapas ett ekosystem, med Science Village som en fysisk manifestation för möjligheter till idéutbyte, närhet, öppenhet och kontakter. Pilotproduktionsanläggningar, tillgänglighet till ny forskning, kapital – med olika stöd och insatser ska regionens företag få ökade möjligheter att skapa affärer här, och inte ”försvinna till Kalifornien”.

Daniel Kronmann, Region Skåne, Martin Stankovski, Linxs och Anna Hall, IUC Syd.

Klicka upp en kort sammanfattning av Swereas rapport Framtidens material här