”Var uthålliga och samverka”

Till hösten kommer 80 lastbilar i veckan att ha ESS som leveransadress. Och här ska självklart lokala och regionala leverantörer finnas med. Pia Kinhult, chefsstrateg på ESS, som inledde Framtidsseminariet uppmanade företagen: ”Var uthålliga! Samverka, bilda konsortier! Utnyttja närhet till akademi och forskning för att spetsa kompetensen och öka konkurrenskraften”. Hon vill understryka att det är en utmaning och att det krävs stora insatser för ett företag – men, om man satsar ger det också en betydande kompetenshöjning och möjligheter att nå helt nya kundgrupper, inte bara forskningsanläggningar. 

Tiden är den största utmaningen
Både Pia Kinhult och Kent Hedin, byggchef på ESS ser nu tiden som en av de största utmaningarna. Kent får ofta frågan varför det tar så lång tid – ESS ska vara ”up and running” 2025. ”Man måste komma ihåg att det är 15 länder som tillsammans äger ESS, och alla har åsikter om hur vi ska bygga”. Och det handlar om ett speciellt bygge, det sker mycket utveckling under tiden, och hit ska forskare från hela världen komma och syssla med all världens forskning. ”Vi bygger en Schweizerkniv för forskningen!”

Nytt ramavtal på gång för MAX IV
MAX IV är invigt, men börjar redan nu läggs planer för utbyggnad och underhåll. Idag har man 14 finansierade strålrör. Det kommer hela tiden att behövas utveckling av experimentell utrustning och utveckling av prototyper. Katarina Norén som är Group Manager på MAX IV vände sig till företagen och signalerade om ett nytt ramavtal som är på gång under våren, kring mekanisk tillverkning. 80 % av driftsbudgeten för MAX IV väntas hamna hos leverantörer inom en 20 mils radie från anläggningen.

Deltagarna på Installationsseminariet i Lund den 1 mars, kunde välja rundabordssamtal med företrädare för ESS inom relevant område (rör, tillverkning, installation, städ, el, tunga lyft).

Leveranser som till vilken industri som helst
Företag som ligger nära har en stark position – det underströks såväl under Framtidsseminariet som under Installationsseminariet med ESS. Att leverera till ESS handlar om extremt avancerad utrustning MEN också om underhåll av byggnader på plats, om städning, sophantering – alltså stödsystem och tjänster som till vilken industri som helst. Här behövs mycket hjälp från företag i regionen. Och när utrustning har levererats ska den snabbt installeras – vilket också kommer att ge uppdrag åt lokal leverantörer som ska ”skruva ihop” utrustningen.

Ny upphandling för ESS
ESS går ut med en ny upphandling om några veckor och kommer att bygga upp ett nätverk av service partners. Kompetenser man söker är bland annat inom skärande bearbetning, tillverkning, svarvning, svetsning, lödning, ytbehandling, renrumsteknologi.

Mirko Menninga, Procurement Officer på ESS, gav goda råd till företag som ligger i startgroparna för att skriva anbud. ”Läs vad det står i upphandlingsunderlaget! Håll deadline! Var uppmärksam på uteslutnings- och tilldelningskriterier, läs den tekniska kravspecifikationen noggrant, ge tydliga förklaringar på olika arbetssätt, läs hur anbudet ska skickas in”. Mirko underströk att upphandlingen hanterar skattepengar, och att uppdraget är att hitta bästa kompromissen mellan kvalitet och pris.

Två som båda ser stora möjligheter för lokala och regionala företag att finnas med som leverantörer till ESS och MAX IV, Anna Hall, Industrikluster IUC Syd (dagens moderator) och Pia Kinhult, ESS.

Läs mer om ESS’ kommande upphandling härhttps://europeanspallationsource.se/procurement Upphandlingen står som andra punkt under rubriken Forthcoming Procurement, och väntas publiceras om ca sex veckor.

Läs artikel om Science Village i Sydsvenskan härhttps://www.sydsvenskan.se/2017-03-05/konserthus-planeras-i-science-village