18 March 2019

Så kan det gå till…. CERN hittar svenska leverantörer

Ett exemplar av The Swedish Guide hamnade i händerna på Frida Eriksson, design- och produktutvecklingsingenjör som arbetar på CERN. Hon och hennes team var mitt uppe i ett researcharbete för att hitta leverantörer till ett projekt.

Frida Eriksson:  ”Som svensk ville jag gärna sätta svenska företag på det här, och precis då fick jag tag i The Swedish Guide. Vi hittade flera bra företag, och bestämde oss för att åka på en Sverigeturné och besöka några utvalda företag. Vi flög till Stockholm, hyrde bil och körde 800 km på tre dagar. Det blev fem intressanta företagsbesök”.


Frida Eriksson, design- och produktutvecklingsingenjör. Arbetar på CERN med den mekaniska konstruktionen av RF-komponenter. Hon följer projekten från början till slut.

Turnén gick till Lättmetallverket i Norrtälje, Merx i Norrköping, Mikroponent i Värnamo, Prodtek i Lund och Exir i Hörby.

”Alla företagen gjorde prototyper som vi fick se under besöken. Vi kunde på plats följa processen, och diskutera viktiga moment. Vi gick runt i verkstäder och maskinparker. Det är bra för oss att få ett grepp om olika leverantörers kapacitet, vilken storlek på projekt man kan hantera. Under företagsbesök lär vi oss om produkterna – om begränsningar och möjligheter. Det ger oss underlag för hur vi kan använda dem i andra sammanhang.”

Tillbaka på CERN har man sedan tagit emot de färdiga komponenterna, monterat, kontrollerat och validerat. Och allt har fungerat utmärkt.

”Vi kunde snabbt återkomma till företagen med en beställning på 30 exemplar. Det är svårt att hitta bra företag, och det är mycket tack vare Big Science Sweden som detta gick så smidigt. Vi letade företag precis när den första guiden släpptes. Jag kunde samla på mig fakta och få inspiration.”


Hur kan du som svensk leverantör inleda samarbeten med CERN? En ingång är att finnas med i The Swedish Guide. Vi sprider guiden till forskningsanläggningar i Sverige och Europa.


All news