1 April 2020

Träffa forskningsanläggningar och europeiska leverantörer på Big Science Virtual Workshop den 11 maj 2020.

Den internationella acceleratormässan Ipac20, som skulle hållits i Frankrike 10-15 maj, är inställd (mer info på www.ipac20.org). Big Science Sweden arrangerar därför en halvdagsworkshop den 11 maj med presentationer från forskningsanläggningar samt virtuella one-to-one möten för att skapa kontakter och affärer.

Ett utmärkt tillfälle att träffa forskningsanläggningar och europeiska leverantörer via din egen dator.
Registrera dig och välj vilka personer du vill träffa genom att söka bland deltagarna och be om ett virtuellt möte. Komplettera gärna din registrering genom att lägga in information på Marketplace.
Evenemanget riktar sig till högteknologiska leverantörer från Sverige och andra EU-länder samt representanter från forskningsanläggningar. 

Eurostars/Eureka

Tillsammans med vår partner Eurostars/Eureka når vi industriföretag inom EU som är intresserade av Big Science-teknik och som vill skapa internationella samarbeten.
Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsrelaterade processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Genom internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap och möjligheter att testa nya marknader.