22 January 2020

Big Science Sweden utökar sitt team med Riham Rafael

Hallå där, Riham, ny Business Developer & Project Manager på Big Science Sweden i Lund. Vem är du?

– Jag har en bakgrund ifrån IT-industrin med fokus på förhandling, krav och processutveckling inom sälj. Men i är grunden civilingenjör inom elektroteknik med erfarenhet inom RF-design, kvalitet och kvalitetsledning. Mina arbeten har funnits inom både mindre och större organisationer och jag hoppas att med min erfarenhet bidra till affärsnytta för Big Science Swedens medlemsföretag.

Hur ser du på Big Science Swedens uppdrag?

– Internationella forskningsanläggningar, som Sverige är med och finansierar, är en global mångmiljardmarknad där svenska företag hittills är underrepresenterade när det gäller att dra nytta av möjligheten till affärer och teknikutveckling. Big Science Sweden arbetar redan med att förändra detta och jag ser fram emot att ingå i arbetsgruppen och jobba med detta spännande område.

Vad är fokus för dig just nu?

Att möta företag som vill in på Big Science-marknaden och att föra en dialog med de som redan är leverantörer. Parallellt skaffar jag mig kunskap om forskningsanläggningarnas behov genom att sätta mig in i de upphandlingar som är på gång.

Välkommen till oss! säger vi på Big Science Sweden.
 

All news