Med en unik kompetens inom plast har Carlsson & Möller kammat hem flera affärer med stora forskningsanläggningar som Cern och Mac IV

Helsingborgsbaserade Carlsson & Möller som är ledande inom konstruktionsplaster och polymera material, levererar bearbetade plastdetaljer till både Max IV, ett laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus, och CERN, världens största partikelfysiklaboratorium.

Marknadschef Jonas Stålhandske Palovaara

Marknadschef Jonas Stålhandske Palovaara

– På Carlsson & Möller har vi fördelen av att ha både härdplast och termoplast i vårt sortiment och kan möta forskarnas behov av unika material. Inom kärnkrafts- och accelerationsanläggningar används till exempel en speciell typ av plast, så kallad boreted polyethylen för att skärma av och skydda känslig utrustning från strålning, berättar marknadschef Jonas Stålhandske Palovaara.

Företaget har kunder inom en rad branscher, allt från skogsindustri till rymd och försvar, och på en underleverantörsmässa för några år sedan träffade Jonas Stålhandske Palovaara inköpare från Max IV, vilket senare ledde till en beställning. Något år senare kom en förfrågan från CERN.

– CERN använde sig tidigare av andra plastleverantörer, men på senare år har vi fått en del beställningar vilket jag tror beror på vår förmåga att hitta rätt plastmaterial till rätt applikation. Har vi inte materialet själva letar vi upp en leverantör eller föreslår ett likvärdigt material. Vi har inga problem att leverera enligt deras specifikationer. Sedan tidigare har vi erfarenhet av att arbeta med kunder inom bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin som likt forskningsanläggningar har höga krav på bland annat spårbarhet och full dokumentation.

Till de företag som vill komma in på Big Science-marknaden har Jonas Stålhandske Palovaara följande råd:
– Se till att registrera dig på forskningsanläggningarnas inköpsportaler och sändlistor. Det kan också vara bra att knyta kontakter på mässor eller göra riktade kampanjer. I bästa fall resulterar det i att du får att komma på besök och presentera dina produkter och tjänster.

Från Tidningen Innovation/Vinnova

”Vi är vana vid kunder med höga krav”

Text: Jacqueline Fahlander, 13 september 2017

Bella Center in Copenhagen

Bella Center i Köpenhamn.

Bella Center i Köpenhamn.