Scanditronix i Vislanda är en framstående leverantör till en rad forskningsanläggningar över hela Europa. Företaget tillverkar magneter för partikelacceleratorer.

IMG_0153-1-845x684.jpg

VD Mikael Vieweg: ”Man kan nog säga att vi skiljer oss från många företag eftersom vi hela tiden haft forskningsanläggningar som vår marknad, vårt huvudspår. Vanligtvis har företag jobbat länge mot andra branscher, och först senare börjat fundera på att bli leverantör till anläggningarna. Våra magneter är från början designade just för forskningsmarknaden. Idag har vi etablerade och mycket goda relationer med flera anläggningar, vilket självklart är en styrka för oss”.

Förutom till forskningsanläggningar levererar Scanditronix också magneter till medicintekniska företag som använder acceleratorer, bland annat för strålbehandling av cancer.

Får direkta förfrågningar från anläggningarna
En nöjd kund kommer tillbaka. Det är grunden till att flera anläggningar vänder sig direkt till Scanditronix inför nya projekt och beställningar. ”Nyckeln till vår framgång är att vi har byggt upp ett förtroende. Vi kommer in tidigt i processen. Det blir ett samarbete där vi successivt kan anpassa och optimera designen efter diskussioner med beställaren. Avgörande är naturligtvis att vi levererar kvalitet, det är jätteviktigt, i alla led. Vi är en bra partner till vår kund, vi lyssnar, är transparenta och gör ett bra jobb. Men – vi jobbar i tuff konkurrens med andra, varje gång.”

Tuffa upphandlingar – men en stor och spännande marknad
Att svara på upphandlingar tar tid och kraft – även för ett företag som Scanditronix som är vana vid upphandlingar. ”Det gäller att ha rätt inställning och se det som att man jobbar tillsammans. Det är viktigt att ta olika kontakter och lära känna kunden. Självklart finns det många tuffa villkor och skrivningar i en offentlig upphandling. Det är ibland mängder med information som ska in. Vi kan förlora en upphandling för att vi skrivit tio sidor färre än en konkurrent. Men trots att det kan kännas trögt måste man våga ge sig in i det. Det är en stor och spännande marknad, med bra kunder!”

Utmaningar med nya marknader och nya kundkrav
Förutom leveranser till MAX IV, med en topp några år under uppbyggnaden av anläggningen, går nästan alla företagets leveranser till forskningsanläggningar i utlandet. Just nu jobbar man bl.a. med beställningar från kunder i Tyskland, England, Schweiz, Belgien, Canada och USA.

Framöver är en av utmaningarna att växa mot nya marknader där Scanditronix’ kompetens passar in, men där man också får bredda sin kompetens. Det kan handla om att ta fram supraledande magneter – nu jobbar man med normalledande. ”Det finns andra som erbjuder supraledande magneter, men det finns olika typer och här ser vi möjligheter att hitta en egen nisch.”

En annan utmaning är att möta nya kundkrav. ”Kundernas acceleratorer blir hela tiden bättre och kräver mer och mer precision. Tekniken utvecklas och ställer hårdare toleranskrav på magneternas noggrannhet. Ju nyare acceleratorer, desto högre blir kraven på magnetfältets prestanda”.

Anta utmaningen, jobba ihop med kunden
Mikael Vieweg är angelägen om att lyfta fram att forskningsanläggningar utgör en stor och intressant marknad, även för mindre leverantörer. Är man legotillverkare och finns inom närområdet för en anläggning kan man bygga långsiktiga relationer och få leverera utan offentlig upphandling för de lite mindre uppdragen. Har man väl fått en bra relation kan det bli återkommande uppdrag. ”Det kan man till exempel se runt CERN, där många i närområdet har täta kontakter med anläggningen. Det gäller att inte vara rädd, att skaffa kunskap och möta de krav som ställs, ta lite utmaningar och jobba ihop med kunden!” Har man utvecklat en speciell kompetens för en kund har man goda möjligheter att få liknande uppdrag till andra laboratorier.

Fakta Scanditronix:
Scanditronix Magnet AB grundades 1980 och är specialiserade inom spol- och magnettillverkning till partikelacceleratorer. Företaget har 30 anställda, huvudsakligen ingenjörer, fysiker, montörer och tekniker. Företaget har ingått i större koncerner men är sedan 2006 en egen enhet.

Scanditronix har bla levererat till följande forskningsanläggningar: CERN, PSI, DESY, SLAC, Fermilab, MAX IV, Daresbury, Rutherford, GANIL, INFN, TRIUMF.