European Southern Observatory (ESO)

Mats Larsson är inom Big Science Sweden ansvarig för kontakterna med ACE och för att engagera fler svenska företag i bygget av ELT. Han besökte i mitten av december upphandlingschefen, Fabio Pantano, på Astaldi för att få information om pågående upphandlingar. Upphandlingar pågår för närvarande inom en rad områden bland annat:

  • Kylutrustning
  • Luftbehandling
  • Värmeväxlare
  • Portar (storlek som portar till flytplanshangarer)
  • Hissar (specialdesignade för användning utomhus och inomhus)
  • Vindskydd (i aluminium 40 * 30 meter)
  • Hydrostatlager

Svenska företag med kompetens inom dessa områden är välkomna att höra av sig för att få information om upphandlingar och kontaktuppgifter till upphandlingschefen. Detaljkonstruktionen av olika delsystem fortgår och upphandlingar kommer att komma ut efter hand. Mats Larsson tar aktivt kontakt med relevanta svenska företag, men företag är också välkomna att vända sig till honom för information om pågående upphandlingar.

Mats Larsson – 0733-552411, mats.larsson@iucsyd.se